top of page

De volledige documenten zijn te lezen op de desktop-versie van deze website of hier te downloaden.

Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

Download

Updated 17/06/2024

Privacyverklaring

i.o.v. Popkoor Songs2Sing

Updated 17/06/2024

Download

i.o.v. Popkoor Songs2Sing

Algemene Voorwaarden

Privacybeleid

Inleiding

SONGS2SING (“Popkoor Songs2Sing”” of “Wij”, “Onze” of “Ons”) geeft om uw privacy en wij behandelen uw persoonlijke gegevens altijd zoals uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie. Wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de AVG, ongeacht of onze gebruikers binnen de EU gevestigd zijn of niet. Wij nemen onze verplichtingen serieus en verzamelen persoonlijke gegevens altijd op verantwoorde wijze en met uw privacy in gedachten.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij informatie verwerken die kan worden gebruikt om direct of indirect een individu te identificeren (“Persoonsgegevens”), verzameld via het gebruik van onze website songs2sing.nl

Persoonsgegevens worden gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van de AVG: ‘persoonsgegevens’: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De Website verzamelt alleen, zelf of via derden, Persoonsgegevens die vrijwillig door U zijn verstrekt (e-mailadres) of zijn verzameld via cookies of Uw gebruik van de Website.

 

Met uw toestemming verzamelen wij Persoonsgegevens en Gebruiksgegevens en gebruiken deze voor de doeleinden uiteengezet in het beleid, zie sectie 3.

De term “Gebruiksgegevens” betekent informatie die automatisch wordt verzameld door het gebruik van de Website (of diensten van derden die op deze Website worden gebruikt), waaronder mogelijk: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de persoon die de Website gebruikt , de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, etc.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijvoorbeeld de tijd doorgebracht op elke pagina binnen de Website) en de details over het gevolgde pad binnen de Website, met speciale aandacht voor de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of uw IT-omgeving.

Gegevensverzameling

De doeleinden van de verwerking

Wij gebruiken Gebruiksgegevens en Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– het beheren van contacten

– het versturen van nieuwsbrieven en berichten

– analyses en

– remarketing en gedragsgerichte targeting (d.w.z. ons via andere kanalen op de markt brengen door het gebruik van pixels of cookies enz.)

Voor meer gedetailleerde informatie over dergelijke doeleinden en informatie over de specifieke Persoonsgegevens en Gebruiksgegevens die voor elk doel worden gebruikt, zie het relevante gedeelte hieronder.

Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag van de verwerking

Onze wettelijke basis voor het verwerken van gebruiksgegevens en persoonlijke gegevens voor de doeleinden uiteengezet in dit document en het delen van dergelijke gegevens met hieronder genoemde externe dienstverleners, is uw toestemming.

Contacten Beheren

Wij gebruiken uw e-mailadres om u nieuwsbrieven/berichten te sturen en onze producten op de markt te brengen.

We gebruiken Lacosta om de nieuwsbrief te beheren en te verzenden naar de e-mailadressen die we verzamelen.

Lacosta is een e-mailadresbeheer- en berichtenverzendservice die wordt aangeboden door The Rocket Science Group, LLC. De verwerking van uw gegevens via Lacosta valt onder het privacybeleid van Lacosta.

Plaats van verwerking: Nederland – Privacy Shield-deelnemer.

Met dit soort diensten kunnen wij en onze partners advertenties informeren, optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van de website door u.

De bovenstaande activiteit wordt uitgevoerd door uw gebruiksgegevens bij te houden en door cookies te gebruiken. De verzamelde informatie wordt overgedragen aan de partners (hieronder vermeld) die de remarketing- en gedragsgerichte targetingactiviteiten beheren.

Sommige diensten bieden een remarketingoptie op basis van e-mailadreslijsten. De hieronder genoemde dienstverleners kunnen cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën gebruiken om informatie van onze website en elders op internet te verzamelen of te ontvangen en die informatie te gebruiken om meetdiensten en gerichte advertenties te leveren.

Remarketing en targeting

Naast de opt-out die wordt aangeboden door een van de onderstaande diensten, kunt u zich op elk moment afmelden voor het gebruik van cookies door een externe service door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Aangepaste Facebook-doelgroep (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte targeting die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van onze website koppelt aan het Facebook-advertentienetwerk.

Analyses

De diensten in deze sectie stellen ons in staat het webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van een gebruiker bij te houden.

 

Conversies bijhouden van Google AdWords (Google Inc.)

Het bijhouden van conversies door Google AdWords is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) en die gegevens van het advertentienetwerk van Google AdWords koppelt aan acties die op onze website worden uitgevoerd.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google. Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens en Gebruiksgegevens om het gebruik van onze Website te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.

Google kan de verzamelde Persoonsgegevens en Gebruiksgegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt-out. Deelnemer aan het Privacy Shield.

Cookies

Conversies bijhouden van Facebook-advertenties (Facebook, Inc.)

Conversietracking van Facebook Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die gegevens van het Facebook-advertentienetwerk koppelt aan acties die op onze website worden uitgevoerd.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

Conversies bijhouden van Twitter Ads (Twitter, Inc.)

Twitter Ads-conversietracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Twitter, Inc. en die gegevens van het Twitter-advertentienetwerk koppelt aan acties die op onze website worden uitgevoerd.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

We gebruiken informatie verzameld via cookies om:

– om de inhoud aan te passen

– de functionaliteit van de website verbeteren en

– voor de doeleinden die hierboven in dit deel 3 zijn uiteengezet.

Zoals we hierboven vermeldden, maken we gebruik van externe dienstverleners, vermeld in sectie 3, die cookies, webbeacons enz. op uw apparaat kunnen plaatsen.

Door dit privacybeleid te accepteren, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer en meer gedetailleerde informatie over cookies en ons gebruik van cookies, zie ons cookiebeleid.

We mogen Gebruiksgegevens en Persoonsgegevens alleen openbaar maken voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden die hierboven in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

In sommige gevallen kunnen de Gebruiksgegevens en Persoonsgegevens toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijken, betrokken bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders binnen de EU, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door ons als gegevensverwerker zijn aangesteld.

Wij verkopen GEEN persoonlijke gegevens aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

Delen Persoonlijke Gegevens

Over het algemeen worden Persoonsgegevens verwerkt en bewaard zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Het is ons mogelijk toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren als u toestemming hebt gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zie hieronder voor de specifieke bewaartermijnen voor de over u verzamelde Persoonsgegevens.

Opslag Persoonlijke Gegevens

E-mailadres (voor het versturen van nieuwsbrieven en marketing/remarketing)

Wij bewaren uw e-mailadres gedurende een periode van zes (6) jaar.

U heeft de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van nieuwsbrieven en marketing-e-mails van ons.

 

Cookies

We bewaren cookies en informatie verzameld door het gebruik van cookies in overeenstemming met wat staat vermeld in ons cookiebeleid.

Toegang Gegevens

U kunt verzoeken om toegang tot en een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken als u de informatie die wij over u hebben wilt weten en verifiëren.

U heeft het recht om onjuiste en/of onvolledige informatie over uzelf te corrigeren. U heeft het recht om vergeten te worden, wat betekent dat u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens voor zover deze persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of als wij een legitiem belang hebben om deze te bewaren. Op uw verzoek worden al onze persoonlijke gegevens verwijderd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. U heeft ook het recht om de toestemming die u heeft gegeven in te trekken, en om ons te vragen onze marketinginspanningen richting u te staken.

Het is ook uw recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u hebt het recht om dergelijke persoonlijke gegevens naar een andere beheerder te verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens worden verwerkt op geautomatiseerde wijze en dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

Gegevens Portabiliteit

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan veranderen. Als wij dit privacybeleid wijzigen op manieren die van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij u informeren over de keuzes die u mogelijk heeft als gevolg van die wijzigingen. We zullen u er ook van op de hoogte stellen dat dit privacybeleid is gewijzigd.

Als u klachten heeft over dit privacybeleid of over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u altijd contact opnemen met uw nationale veiligheidsautoriteit over gegevensverwerking.

Cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw webbrowser uitschakelt, de zogenaamde “sessiecookies”, of worden op uw computer opgeslagen om toekomstige bezoeken aan de website te vergemakkelijken, de zogenaamde “permanente cookies”. Permanente cookies moeten ook automatisch of na een bepaalde periode worden verwijderd/verlopen. Lees meer over cookies op aboutcookies.org.

3. GEBRUIK VAN COOKIES

Noodzakelijk voor de functies van de Website

Deze website maakt gebruik van cookies om de sessie van de gebruiker op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van verkeer.

Cookies voor optimalisatie etc.

Deze website maakt gebruik van cookies om browservoorkeuren op te slaan en uw browse-ervaring te optimaliseren. Tot deze cookies behoren bijvoorbeeld de cookies die worden gebruikt voor het instellen van de taal of voor het beheer van statistieken van eerste partijen die rechtstreeks door ons worden gebruikt.

Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunt u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) weigeren.

5. COOKIES VAN DERDEN

Houd er rekening mee dat adverteerders en andere derde partijen hun eigen Cookie-tags kunnen gebruiken wanneer u op een advertentie of link op de Website klikt. Deze derde partijen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van hun eigen cookie- en privacybeleid.

6. BEWAREN VAN COOKIES

Sommige cookies worden onmiddellijk verwijderd nadat u de website heeft verlaten. Andere cookies worden op uw apparaat opgeslagen zodat onze website uw voorkeuren, zoals taal, kan onthouden en zodat wij uw gedrag op onze website enz. kunnen analyseren. Deze cookies kunnen meerdere jaren op uw apparaat worden bewaard.

Cookies van derden, van onze dienstverleners, kunnen dagen, maanden of zelfs langer op uw apparaat worden opgeslagen. Voor meer gedetailleerde informatie over cookies van derden kunt u het relevante privacybeleid van derden lezen dat in dit cookiebeleid wordt vermeld.

7. COOKIES BEHEREN

U kunt cookies naar wens beheren en/of verwijderen – zie aboutcookies.org voor meer informatie.

U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer staan ​​en u kunt de meeste browsers zo instellen dat ze niet meer worden geplaatst. Ook kunt u voorkomen dat derde partijen cookies plaatsen. Als u dit echter doet, moet u mogelijk elke keer dat u een site bezoekt handmatig bepaalde voorkeuren aanpassen en werken sommige diensten en functionaliteiten mogelijk niet.

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door op de bijbehorende opt-outlink te klikken (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen voorzien in het privacybeleid van de derde partij, of door contact op te nemen met de derde partij.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en e-mailadres.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt-Out

Wijzigingen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Adres: Plataandreef 41, 2352 VT Leiderdorp

Telefoonnummer: 06 28 48 43 12

E-mailadres: privacy@songs2sing.nl

Contact of Klachten

Cookiebeleid

SONGS2SING – Cookiebeleid
Zie het privacybeleid van Songs2Sing voor definities en termen met betrekking tot de verwerking enz. van uw persoonlijke gegevens.

1. COOKIES

Om onze website goed te laten werken, om het gedrag van onze bezoekers op onze website te analyseren en voor marketingdoeleinden plaatsen wij soms kleine gegevensbestanden, cookies genaamd, op uw apparaat. De meeste websites doen dit ook.

2. WAT ZIJN COOKIES

Een cookie (“Cookie”) is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de site bezoekt. Hierdoor kan de website uw acties en voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode onthouden, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of blader van de ene pagina naar de andere.

bottom of page